Je wilt een bepaald rendement uit online acquisitie

Geluidswal Holten

3 Project Service en RCA stimuleren hergebruik

Licht vervuild zand krijgt nuttige bestemming

Bij sloop van gebouwen en sloopsaneringen komt er ook puin vrij dat veel grond of andere bijmengingen bevat.  Dit puin, mits binnen de grenswaarden en vergunningseisen, wordt ingezameld door het Reststoffen Centrum Almelo BV.  Na bewerking en analysering van het puin mag het gezeefde zand eventueel opnieuw worden ingezet voor bijvoorbeeld een geluidswal of ecoduct. 3 Project Service, een goede relatie van RCA, begeleid het ‘wegzetten’ van het uitgezeefde zand met veel enthousiasme.

Reststoffen Centrum Almelo (RCA, een dochterbedrijf van Twee “R” Recycling Groep) en 3 Project Service maken al jarenlang werk van het hergebruik van licht verontreinigde grond dat vrijkomt uit de opwerking van het puin uit sloop en saneringen.. Dit jaar wordt meer dan 4000 ton verontreinigd puin bij RCA aangevoerd, twee keer zoveel als in de begin jaren. Directeur John Polko van 3 Project Service legt uit wat de bedoeling is: “Wij laten de gezeefde grond analyseren en bepalen voor welk grondverzetproject de fractie kan worden ingezet. Ik stimuleer het hergebruik van licht verontreinigde grond, want dat levert voordelen op voor zowel het milieu als voor de klanten van 3 Project Service, want hergebruik betekent minder kosten dan storten van het zand of primair zand aankopen”.

Hergebruik zand is voordeliger

Hoe gaat de verwerking van het licht verontreinigd puin en zand in haar werk? Wel, de aannemer van het sloopproject brengt de materialen naar de RCA in Almelo waar de vracht wel of niet wordt geaccepteerd. Vertegenwoordigers van Twee R Recyclinggroep hebben op de bouwplaats al een visuele schouw gedaan of RCA de vracht kan innemen.  De Wet Milieubeheer hanteert grenswaarden in hoeverre verontreinigd puin en zand moet worden afgevoerd als afvalstof of mag worden hergebruikt. Basaal gezien mag grond niet meer dan 50% puin herbergen en puin mag niet meer dan 50% zand bevatten. Het RCA mag alleen vrachten aannemen van sloopsaneringen, dus niet van bodemsaneringen!

De RCA zeeft het geaccepteerde puin uit. De verontreiniging in het puin, zoals pvc, hout en bouwplastic wordt eruit gehaald via handpicking aan de uitleeslijn. In feite houdt RCA drie ‘schone’ fracties over: puin, afval en grond. Het puin gaat naar de puinbreker van RMA waar het wordt verwerkt tot granulaat. Het afval wordt afgevoerd naar de afvalverwerker. Het gezeefde zand wordt afgevoerd en in het vervolgproces begeleid door 3 Project Service.

Strikte wet- en regelgeving

“Mijn werk wordt streng gereguleerd door wet- en regelgeving en wettelijke protocollen”, zo vertelt John Polko in zijn kantoor bij het zanddepot in Almelo.  “Bij de analyse van het zandmonster kijkt een gespecialiseerd en geaccrediteerd bureau naar de chemische samenstelling van de grond en de visuele verontreiniging, dat wil zeggen bodemvreemd materiaal. Blijft de mate van verontreiniging onder de grenswaarden dan ga ik op zoek naar een toepassing en een locatie waar het zand kan worden hergebruikt. Bijvoorbeeld voor een grondwal, ecoduct of onderwaterwerk.” Volgens Polko is er best veel interesse van aannemers en grondverzetbedrijven voor hergebruik van licht verontreinigd zand. “Hergebruik is voor mijn klanten financieel interessanter dan primair zand betrekken. Dat laatste is veel duurder”.

Turnkey opleveren

3 Project Services organiseert en coördineert het hergebruik van het zeefzand van a tot z. Het bureau hanteert daarbij diverse rollen: ze ontwikkelt en realiseert projecten, maar adviseert en bemiddelt ook. Zij zorgt voor nieuwe initiatieven gericht op recycling van afvalstoffen, hergebruik van grond en baggerspecie en het inzetten van secundaire bouwstoffen. Naast projecten in eigen beheer werken zij nauw samen met andere initiatieven en faciliteiten. Door een uitgebreid netwerk , kennis van wet-/regelgeving en ervaring en expertise leveren zij gewenste resultaten in milieuhygiënisch , civieltechnisch -en zeker- in financieel opzicht.

John Polko concretiseert zijn taken: “ Ik regel de acceptatieverklaring en de melding, beheer de zanddepots, maak het ontwerp voor een grondverzetproject en zoek naar potentiële klanten, waaronder overheden, aannemers of particuliere projectontwikkelaars. Zodra er sprake is van een opdracht, regel ik het zandtransport vanuit het depot naar de bouwplaats. “Ik lever projecten volledig turnkey op en ontzorg daarmee de opdrachtgever volledig”. Enkele zichtbare projecten zijn bijvoorbeeld de ecoducten aan de A35 bij Enschede en A18 in Doetinchem.

Stijging aanbod

“De laatste jaren stijgt het aanbod licht verontreinigd puin en zand bij RCA zeker maar gestaag. Steeds meer aannemers, wegebouwers en particuliere slopers weten de weg naar het depot in Almelo te vinden. De recessie is voorbij, dat merken we duidelijk”, besluit bedrijfsleider Frans Smellink van RCA.

T: 0623877200 | Sterkerstraat 31 | 7481 JV Haaksbergen|
E: info@rijnbachtextvisual.nl | I: www.rijnbachtextvisual.nl

12 + 4 =

Naar PDF-versie van dit artikel

Project beschrijving

Project:  Artikel over hergebruik verontreinigd puin door 3Project Service

Opdrachtgever: Twee “R” Recyclinggroep

Vakblad: Puinrecycling

Meerwaarde: Klanten Twee “R” Recyclinggroep worden op de hoogte gehouden van bijzondere activiteiten in de puinrecycling

Share This