Je wilt een bepaald rendement uit online acquisitie

BouwHUB stroomlijnt logistiek binnenstedelijke bouwprojecten

In de bouw is de logistiek nogal traditioneel georganiseerd. Tientallen busjes van toeleveranciers rijden af en aan naar de bouwplaats en vrachtwagens lossen hun lading. Bij binnenstedelijke projecten levert dit veel overlast op voor omwonenden en bovendien treedt er luchtvervuiling op. Bouwconcern VolkerWessels voorzag twee jaar geleden al de problemen en nam een HUB in gebruik om goederen tussentijds op te slaan en enkele prefab bewerkingen te kunnen doen. Op maat gesneden bouwpakketten komen op afroep aan op de bouwplaats waarna ze gelijk verwerkt worden.

Het opslag -en bewerkingsmagazijn van VolkerWessels Bouwmaterieel bevindt zich op 4 kilometer van de Utrechtse binnenstad. De loodsen met een totale bvo van 22.000 m2 waren vroeger in gebruik als groente -en fruithallen, maar sinds enkele jaren in eigendom van VW. Bouwmaterialen voor een binnenstedelijk project in Utrecht komen hier per vrachtwagen aan, worden op pallets opgeslagen en volgens de projectplanning verpakt tot dagproductiepaketten en via een oplegger just-in-time naar de bouwplaats vervoerd. De bouwplaats-medewerkers krijgen de elementen tot aan de werkplek geopperd waarna het product gelijk gemonteerd kan worden.

Traditionele bouwlogistiek leidt tot overlast

Zoals gezegd leidt de traditionele logistiek van de bouwsector tot inefficiëntie en overlast. Zo blijkt het bouwgerelateerde verkeer in Nederland 9 miljard (!!) kilometer per jaar af te leggen en beslaat de sector een aanzienlijk aandeel in het totale bestelauto -en vrachtwagenverkeer in ons land. De vele kilometers die de bouwtransporten te maken heeft onder meer te maken met de bedroevende lage beladingsgraad van 40%. 
De luchtvervuiling is grotendeels op het conto te schrijven van de bouwnijverheid. In Amsterdam vinden 1000 grote projecten gelijktijdig plaats waarbij 3000 vrachtwagens per dag komen laden en lossen. Binnen de ring van de A10 betekent dat 20.000 vervoersbewegingen per dag. Door de blootstelling aan fijnstof leven Amsterdammers gemiddeld een jaar korter en belanden per jaar circa 1000 inwoners in het ziekenhuis vanwege hart -en vaatziekten. Als je nagaat dat de bouwopgave in de komende 20 jaar verschuift naar de grote steden en gemeenten (83%) dan vragen opdrachtgevers en gemeenten om minder auto -en vrachtwagenverkeer en verbetering van de luchtkwaliteit om de stad leefbaar te houden.

Slimmere bouwlogistiek leidt tot verbluffende resultaten

De bouwsector zal op de strengere regelgeving moeten anticiperen door de logistiek anders te organiseren. Een slimmere bouwlogistiek voor binnenstedelijke projecten leidt tot aantoonbaar minder transportkilometers, minder luchtvervuiling in binnensteden,  minder parkeeroverlast, minder logistieke overlast op de bouwplaats en effectievere beladingen van bouwtransporten. Een en ander is aangetoond bij het pilot-project De Trip, waarbij de werkmaatschappij Boele en Van Eesteren van VolkerWessels drie gebouwen met 255 appartementen in de binnenstad van Utrecht heeft gerealiseerd. In kader van een TKI-traject (Technologie Kennis Innovatie) hebben TNO en de Hogescholen Rotterdam en Utrecht in de afbouwfase gedurende 28 weken het logistieke proces van De Trip gemonitord en noteerden verbluffende resultaten (zie kader voor statistieken). “Het uiteindelijke doel is het faciliteren van een logistieke menukaart voor de werkmaatschappijen van VolkerWessels, zodat ze voor individuele projecten de best mogelijke oplossing bieden”, zegt directeur Ron Frazer van VolkerWessels Bouwmaterieel die de BouwHUB coördineert. 

Deze menukaart behelst optimalisatie van de bouwtransporten, het gebruik van de BouwHUB, gebruik van een digitale logistieke planning, de hoeveelheid interne transportbewegingen op de bouwplaats en de social return on investments.

Bulkgoederen in de HUB assembleren tot dagproductie pakket

Als lichtend voorbeeld voor VolkerWessels Materieeldienst fungeerde het London Construction Consolidation Centre. De BouwHUB functioneert als een overslag en bewerkingscentrum voor bulkgoederen die worden verwerkt tot dagproducties. Hier wordt volledig de bouwlogistiek in de keten van een project gecoördineerd en gemonitord.  Volgens HUB-coördinator Mark Dudink schieten toeleveranciers en onderaannemers een ticket in bij de HUB met het verzoek om goederen te komen brengen. “Uitgangspunt daarbij is een planning van 26 weken”, zegt Dudink die het proces schetst: “Bulkgoederen komen aan via de overdekte corridor waar de vrachtwagen aan beide zijden kan worden gelost. Via heftrucks worden de goederen op bouwvolgorde van het project in het magazijn opgesteld en krijgen een nummer en barcode. Op de afgesproken dag en tijdstip worden de bulkgoederen geassembleerd tot een dagproductie-pakket, afgestemd op de lean planning van de aannemer. Zo nodig kan de aannemer op de HUB de onderdelen prefabriceren tot een compleet element. Op de minuut af wordt het dagpakket opgeroepen door de uitvoerder van de bouwplaats en gaat het pakket op transport. De BouwHUB zorgt ervoor dat de oplegger optimaal wordt beladen. Op de bouwplaats zorgen zogenaamde runners ervoor dat de werkpakketten op de juiste plek wordt afgeleverd, zodat de bouwplaatsmedewerkers gelijk kunnen monteren”. 

Bijkomend voordeel van de HUB is dat binnengekomen goederen gelijk op afwijkingen worden geïnspecteerd, zodat de bouwplaatsmedewerkers niet meer tot onaangename verrassingen komen te staan. Daarnaast hebben ze geen last meer van afval op de bouwplaats, omdat de aangevoerde dagpakketten niet meer bewerkt hoeven te worden. Dat is al gebeurd in de HUB. Overigens wordt al het bouwplaatspersoneel dagelijks centraal vanuit de HUB naar de bouwplaats vervoerd. Dat leidt tot veel minder verkeer -en parkeeroverlast voor de buurt waar het project wordt gebouwd. 
Volker Wessels Bouwmaterieel zet de BouwHUB in voor andere binnenstedelijke projecten, zoals de nieuwbouw van het Voorzetgebouw en het Paviljoen van winkelcentrum Hoog Catharijne. Deze projecten worden gerealiseerd op een bijzonder lastig te bereiken locatie naast het Centraal Station. Ook bij deze projecten vindt monitoring plaats van de prestaties van de BouwHUB op het terrein van milieu, transport en mobiliteit.

Verbluffende resultaten

Bij de afbouw van De Trip in Utrecht werd gebruik gemaakt van de BouwHUB met verbluffende resultaten ten opzichte van een traditionele logistieke methode:

 • 69% minder ritten
 • 68% minder transportkilometers
 • 12.000 km minder personeelsvervoer
 • Tijdbesparing transport van 1 uur en 21 minuten
 • Gemiddelde beladingsgraad van 90% (i.p.v. 40%)
 • 39% hogere arbeidsproductiviteit
 • 5% minder afval
 • 68% minder CO2 uitstoot
 • Minder omgevingsoverlast
 • Doorlooptijd bouw verkort met 13 weken
 • Restmateriaal ter waarde van 50.000 euro kan weer opnieuw worden ingezet

T: 0623877200 | Sterkerstraat 31 | 7481 JV Haaksbergen|
E: info@rijnbachtextvisual.nl | I: www.rijnbachtextvisual.nl

4 + 2 =

Naar PDF-versie van dit Artikel

Project beschrijving

Opdrachtgever: Eisma Media

Vakblad: Aannemer

Meerwaarde: BouwHUB stroomlijnt logistiek binnenstedelijke bouwprojecten

Share This