Digitale hulp bij kwaliteitsborging

Ook man met dikke duimen moet met digitale kwaliteitsborging uit de voeten kunnen

Bij het project Binnenhofjes werd gebruik gemaakt van het digitale webbased risicosysteem QR Controls van Interactive Blueprints uit Deventer. Met of zonder de Wet Kwaliteitsborging die eraan zit te komen is het van belang om projectrisico’s in de werkvoorbereiding en uitvoering grondig te inventariseren, managen en monitoren om de kwaliteit op alle fronten aan te tonen. Interactive Blueprints heeft hiervoor een handige, overzichtelijke tool ontwikkeld.

Kwaliteitsborger bij dit project Nieman raadde hoofdaannemer Nijhuis Bouw QR Controls aan. Dit systeem biedt namelijk een volledig geautomatiseerde ondersteuning aan in kwaliteitsborging, waaronder risicomanagement een essentieel onderdeel vormt. Eindelijk zijn uitvoerders af van de reeks Excel-lijstjes met kwaliteitschecks die niet functioneren over de gehele bouwketen. De schakels kunnen daarentegen wel in dezelfde omgeving werken in QR Controls; iedereen beschikt over dezelfde real-time data.

Geen onverwachte risico’s meer op de bouwplaats

Een cruciaal uitgangspunt bij het ontwerp van QR Controls was dat de ‘mannen met de dikke duimen’  ook met de applicatie konden werken. “Bij het ontwikkelen van de interface is een panel van uitvoerders geraadpleegd va A/B tests”, zegt mede-eigenaar Michiel Otterloo van Interactive Blueprints. “Daarbij peilen we hun beoordeling van het gebruiksgemak. Uitvoerders hebben een hekel aan administratieve handelingen; met zo min mogelijk knoppen dienen ze de checklists af te werken. De gebruiker moet zo snel mogelijk resultaat zien van hun inspanningen”.

QR Controls vult het hiaat op van risicoborging in de fase van werkvoorbereiding naar uitvoering. In de bouw vond dit proces vaak wel in de ontwerp -en werkvoorbereidingsfase plaats, maar werden risico’s vervolgens over de schutting bij de uitvoerders gedropt die vervolgens op de bouwplaats tegen onbenoemde risico’s opliepen en ter plekke moesten improviseren om deze te tackelen. Dat is met QR Controls verleden tijd: gedurende het gehele proces worden risico’s geïdentificeerd. In het programma is een dashboard opgenomen waarin op elk moment de status van de benoemde risico’s en beheersmaatregelen zichtbaar is. Als het project wordt afgerond dienen voor de verschillende doelgroepen (opdrachtgever, kwaliteitsborger) de opleverdossiers te worden opgesteld. QR Controls genereert deze dossiers automatisch.

Status risico en kwaliteitsborging real-time zichtbaar voor elke gebruiker

Interactive Blueprints ontdekte bij de implementatie van QR Controls dat de uitvoerders op de bouwplaats elk risico afzonderlijk beoordelen. “Dat betekent een vaste workflow van risicobepaling, de inschatting van de impact (hoog risico, laag risico) en welke beheersmaatregelen genomen moeten worden. Die flow is terug te zien in de interface”, stelt Otterloo. “De gebruiker heeft in het programma de keuze om diverse tegenmaatregelen te nemen om de risico’s te beheersen: preventie, reductie, overdracht naar een derde, acceptatie of het opstellen van een calamiteitenplan. Vervolgens wordt het effect van die maatregelen gemeten in een hernieuwde risico-analyse. Alle nieuwe analyses krijgen een tijd en datum mee, zodat voor iedere gebruiker zichtbaar is van de status op dat moment”.

De kwaliteitsformulieren en checklists zijn zoveel mogelijk door de uitvoerder en de KAM-coördinator van het aannemersbedrijf opgesteld. Daardoor creëert Interactive Blueprints een zo groot mogelijk draagvlak. “Wij willen dat de desbetreffende uitvoerders de verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van het werk. Dan moet je ze ook bij het ontwerp van QR Controls betrekken.”

Volgens Otterlo kan de interface van QR Controls nog efficiënter worden ontwikkeld. “Het kan nog simpeler met minder knoppen en bovendien willen we het systeem koppelen met 3D BIM.”

T: 0623877200 | Sterkerstraat 31 | 7481 JV Haaksbergen|
E: info@rijnbachtextvisual.nl | I: www.rijnbachtextvisual.nl

9 + 6 =

Naar de PDF-versie van dit Artikel

Project beschrijving

Project: Digitaal programma Kwaliteitsborging

Opdrachtgever: Eisma Media

Vakblad: Aannemer

Type project : Redactioneel artikel

Meerwaarde: Digitale hulp bij kwaliteitsborging

Share This