Je wilt een bepaald rendement uit online acquisitie

Bouwbedrijf Haafkes experimenteert met intelligente ‘bril’

Hololens moet goedkoper en krachtiger worden

Bouwbedrijf Haafkes uit Goor is één van de eerste mkb-bedrijven uit de sector die geëxperimenteerd heeft met de hololens. Via deze intelligente ‘bril’ kan een 3D ontwerp van een gebouw worden gevisualiseerd en bewerkt. Haafkes heeft de hololens toegepast bij een deel van een nieuwbouwproject van een schoolgebouw. Ze ontdekte dat het instrument nu nog niet als communicatiestandaard voldoet. Maar het systeem biedt volgens directeur Fons Haafkes zeker wel mogelijkheden voor 3D visualisatie en bewerking.

 Haafkes loopt in de bouwsector voorop met het gebruik van BIM, virtual reality (een door een computerprogramma geprojecteerde werkelijkheid) en sinds kort ook augmented reality (het toevoegen van objecten en elementen aan VR-model) Hoewel de hololens momenteel nog niet standaard voor bouwprojecten kan worden ingezet, vindt het midden-en kleinbedrijf uit het Twentse Goor het wel belangrijk om alvast vingeroefeningen te doen. Daarom was Haafkes er als de kippen bij toen Microsoft in 2015 de hololens in de markt dropte als develope-tool. Ofwel: gebruikers mogen volop experimenteren met het instrument en hun eigen applicaties daaraan toevoegen. In feite is de markt aan zet om de hololens verder door te ontwikkelen en prijstechnisch haalbaar te maken.

“Wij zien absoluut mogelijkheden voor de hololens in de bouw”

De hololens bestaat uit een hypermoderne bril, een beschermende houder en de Clicker, een kleine afstandsbediening voor de interface. Met de geïntegreerde software kunnen ontwerpers door de bril 3D beelden van het constructieve en architectonisch ontwerp -of zoals Microsoft het noemt: hologrammen-  zien, positioneren en bewerken. In feite worden Virtual Reality en Augmented Reality via de hololens met elkaar vermengd, waardoor een Mixed Reality ontstaat. Dankzij de hololens kunnen werkvoorbereiders en ontwerpers plaatsonafhankelijk en real-time het 3D model van een bouwproject visualiseren en waar nodig het model anders positioneren en op detailniveau bewerken.

 Haafkes heeft het 3D ontwerp van een vleugel van een nieuw te bouwen school in Hengelo met behulp van de hololens gevisualiseerd. “Wij zien absoluut mogelijkheden voor de hololens in de bouw”, zegt directeur Fons Haafkes. “Een calculator heeft slechts 2 à 3 uur nodig om via de hololens het 3D model te doorgronden, waar hij in BIM 2 à 3 dagen nodig heeft. Wij denken dat de interne communicatie behoorlijk versneld kan worden met de hololens. We lopen echter tegen een aantal hobbels aan: Het 3D model in de hololens heeft tot dusver een te abstract niveau. Daarnaast praten we over een relatief grote investering. Het kost veel moeite om onze opdrachtgevers zover te krijgen dat ze daarvoor budget vrijmaken”.

 Haafkes is met software-engineeringsbureau Smart2IT uit Hengelo bezig om de hololens door te ontwikkelen als standaardtoepassing in het proces van ontwerp tot en met uitvoering en onderhoud en beheer. “We moeten een aantal uitdagingen aangaan: zo is de hololens tot dusver niet krachtig genoeg om de Revit-ontwerpen aan te kunnen. Het zicht is te beperkt en de positionering van het 3D model verschuift soms. Dat kan natuurlijk niet in de bouw. Verder moeten we de levensduur van de batterij verlengen en dienen we applicaties te ontwikkelen voor de werkvoorbereiders, 3D modelleurs en ontwerpers die met de hololens werken”, zegt directeur Sander Martinec.

Smart2IT heeft in de bouw al naam gemaakt met de realisatie van mobiele virtual reality en augmented reality apps voor de bouwsector. De hololens is een ‘next step’ naar een mengelmoes van VR en AR. Martinec: “Het is aan de software engineeringsbureaus in Nederland om een hololens 2.0 te ontwikkelen. Belangrijk is dat het instrument financieel haalbaar wordt voor het midden -en kleinbedrijf. In feite zou een bedrijf voor enkele honderden euro’s zo’n systeem moeten kunnen aanschaffen. Aanschaf en ontwikkeling kosten nu tienduizenden euro’s. Verder is een wens van bouwbedrijven dat met één druk op de knop het model in BIM 1:1 kan worden overgezet op de hololens-software. Dat betekent dat het BIM flink gecomprimeerd moet worden; met die ontwikkeling zijn we druk bezig.”

“Zodra de hololens goedkoper en praktischer wordt gaat de bouw het gebruiken”

Haafkes heeft kunnen proeven aan de mogelijkheden van de hololens, maar de vleugel van het nieuwe schoolgebouw was niet meer dan een veredelde 3d maquette. “We konden alleen virtueel door het gebouw lopen. Deze proces-technische innovatie heeft tijd nodig om in de bouwsector te landen; er zijn niet veel early adaptors mee bezig. In feite moet de bouw eerst de wereld van Virtual Reality en Augmented Reality verder leren kennen en de waarde ervan ontdekken. Dan gaat de sector vanzelf praktische toepassingen, zoals apps, ontwikkelen. Ik zie die beweging in de bouw op gang komen”, merkt Martinec op.

 Smart2IT heeft enkele aanvragen liggen van bouwbedrijven om met de hololens te experimenteren. Martinec erkent dat er momenteel nog te weinig vraag is naar het instrument, zodat het engineeringsbureau voorzichtig is met het ontwikkelen van allerlei applicaties. Zodra de hololens goedkoper, geavanceerder en praktischer in gebruik wordt, dan gaat de bouw ermee werken”, weet hij.

T: 0623877200 | Sterkerstraat 31 | 7481 JV Haaksbergen|
E: info@rijnbachtextvisual.nl | I: www.rijnbachtextvisual.nl

6 + 1 =

Naar PDF-versie van dit Artikel

Project beschrijving

Project:  Experiment met hololens in de bouw

Opdrachtgever: Eisma Media

Vakblad: Aannemer

Meerwaarde: Plaatsonafhankelijk positioneren en bewerken 3D model

Share This