Je wilt een bepaald rendement uit online acquisitie

Via cameratechnologie kan de cobot precies worden gepositioneerd.

Avant garde van de interne logistiek

Kuehne + Nagel test nieuwste technologieën

Er zijn volgens Kuehne + Nagel (K+N) twee grote gamechangers in de interne logistiek die het beeld van het warehouse gaan bepalen: autonoom rijdende AGV’s en cobots die de picker helpt met het in- en uitpakken van producten. In haar innovatiecentrum test K+N de nieuwste technologieën op dit terrein. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de investering binnen drie jaar geld moet opleveren.

In het warehouse in Utrecht is sinds een aantal maanden het innovatiecentrum van K+N gevestigd. Vanaf de mezzanine van het warehouse is goed zicht op het innovatielab waar diverse disruptieve technologieën voor de interne logistiek worden getest. Zo is onder meer een drone in actie te zien en een cobot die dozen pickt en op een autonoom rijdende AGV zet. Ook is een medewerker te zien die met behulp van een soort hololens orders pickt. Indien de technologieën voldoen aan de eisen van K+N kunnen ze wereldwijd in warehouses van de logistiek dienstverlener worden toegepast.

Globale strategie ontbrak

Vijf jaar geleden begon K+N aan de ontwikkeling van een innovatiestrategie, waarvan het innovatielab deel uitmaakt. “Omdat een globale innovatiestrategie ontbrak”, zo verklaart Arjan van Baarle, hoofd innovatie Europe bij K+N. “We zijn ontwikkelaar van het eerste volautomatische magazijn in Nederland. Wij moeten ons voorbereiden op de grote gamechangers in de nabije toekomst en dus stappen zetten. De logistiek heeft de neiging om met implementatie van nieuwe automatisering te wachten, maar daar kom je straks niet meer mee weg. Er is geen keuze om nieuwe technologieën wel of niet te omarmen; het gaat gewoon gebeuren. Ik vergelijk het altijd met de mobiele telefoon. Begin jaren negentig zeiden ook velen: ‘daar begin ik niet aan; ik blijf gewoon een brief sturen.’ Hahaha, moet je nu zien…”

HET INNOVATIELAB

• K+N test diverse disruptieve technologieën voor haar warehouses

• Binnen drie jaar moet een technologie renderen

• Cobots en cobot zijn volgens K+N de ‘gamechangers’ op korte termijn

Dagelijks bezoekers

Van Baerle vertelt dat het innovatiecentrum vrijwel iedere dag geïnteresseerde bezoekers mag begroeten. “Voornamelijk klanten moet ik zeggen. Andere logistiek dienstverleners niet zo gek veel. We geven wekelijks twee á drie workshops over de technologieën die we hier testen.” De technologieën die K+N test moeten minimaal aan een aantal eisen voldoen. Van Baerle. “Bij K+N onderscheiden we drie levels van innovatieve technologie: volwassen technologieën die zonder meer in de praktijk kunnen worden ingezet, volwassen technologieën die nog nergens worden toegepast en tot slot technologie met veel potentie, maar die nog niet rijp is. Wij eisen dat een toegepaste technologie binnen drie jaar een Return On Investment (ROI) moet opleveren. Die ROI baseren we op een businesscase die we samen met onze klanten ontwikkelen. Daarbij komen onder meer de arbeidskosten, doorloopsnelheid van de goederen, investering en productiviteit van het warehouse aan de orde.” Die ROI van drie jaar is heel logisch te verklaren, zo stelt Van Baerle. “Klantcontracten tussen logistieke dienstverleners en hun klanten zijn kortdurend, dus technologie moet relatief snel toegevoegde waarde opleveren. Dat rendement moet concreet aantoonbaar zijn. Bovendien: wie garandeert mij dat een bepaalde technologie zich over drie jaar niet geëvolueerd heeft?”

Kansrijke technologie

Van Baerle is uitgesproken over welke technologieën voor warehouse-operations op korte termijn kansrijk zijn, gezien de criteria die K+N daar aan stelt. Volgens hem zijn daarbij de inzet van cobots bij het pick & place proces en de AGV’s het meest dichtbij. “Cobots vallen wat mij betreft in de categorie volwassen technologieën die zonder meer toegepast kunnen worden in het warehouse. AGV’s vallen wat ons betreft in niveau 2. Hoewel de (technische) ontwikkeling van AGV’s zeer snel gaat en zelfs sneller verloopt dan de automatisering van het picken, denk ik dat de ROI voor K+N warehouses in Europa pas over een termijn van vier à vijf jaar zichtbaar wordt. Dat komt omdat deze voertuigen twee à drie keer zo duur zijn als de vorkheftrucks die bovendien twee keer zo snel rijden. We zetten dus nog niet vol in op AGV’s, hoewel we wel steeds meer goods-to-man systemen ontwikkelen.” Van Baarle gelooft dat de inzet van cobots binnen een kortere termijn haar vruchten gaat afwerpen. “We geloven vooral in de combinatie van technologieën. Cobots rusten we bijvoorbeeld uit met de nieuwste vision-technologie – bijvoorbeeld een 3D-camera – zodat de picker de cobot precies kan positioneren om de doos op de juiste manier op een pallet te zetten en de afmeting van de verpakking te bepalen.”

Vision picking cobot

In de praktijk van het innovatielab pickt ondertussen een cobot een doos van de lopende band en zet ‘m op een AGV die vervolgens autonoom naar de plek van bestemming rijdt. Voor co-packing worden mensen aan de lopende band ingezet. “Er is veel interesse vanuit onze K+N vestigingen voor deze technologie, maar er is een aantal problemen om deze oplossing kopieerbaar te maken voor elk warehouse. Hoe krijgt een cobot een doos geopend en hoe zet hij de doos zo efficiënt mogelijk op de pallet? Hoe werkt een cobot zo effectief mogelijk in kleine, flexibele series? Dat zijn uitdagingen die we nog volop aan het testen zijn.”

Drone

In het innovatielab vliegt ondertussen ook een geprogrammeerde drone langs een aantal pallets om de barcode te scannen. “De drone gaan we als eerste in één van onze magazijnen in Duitsland live zetten”, vertelt Van Baarle. “Het apparaat gaat daar het aantal pallets tellen voor de uitslag van de goederen. Daar liggen producten met een hoge kapitaalwaarde opgeslagen en dus is een nauwkeurige telling van groot belang.” Via QR-codes kan de drone te allen tijde in het magazijn worden getraceerd. De tellingen worden uiteraard draadloos gecommuniceerd met het WMS. “Drones kunnen wat ons betreft drie problemen in het warehouse tackelen: als het WMS een storing aangeeft, controleert de drone of de pallet op de juiste locatie ligt. Daarnaast is het mogelijk om een temperatuurlogger aan de drone te hangen om te controleren of de klimaatcondities nog in orde zijn. Tot slot kunnen we via een drone een contourmeting van de pallet doen en kunnen schades eerder worden gedetecteerd.”

Hololens

Een medewerker van het innovatielab demonstreert verder, uitgerust met een soort holens, het fenomeen pick by vision. Zojuist is de eerste toepassing in een K+N magazijn in België live gegaan. Volgens Van Baarle is deze technologie vooral geschikt voor het picken van standaardproducten die in bakken zijn opgeslagen. De laatste, maar zeker niet de onbelangrijkste, technologie die K+N test is voice-picking. “Ook in de logistiek krijgt de stem een belangrijke rol bij voorraadinspectie en alle inbound-activiteiten.” Van inkomende goederen worden alle gegevens via een stemopdracht gecheckt. De voice-data worden rechtstreeks in het datawarehouse vastgelegd. “Op deze manier gaan we meten hoeveel tijd de inbound in beslag neemt”, zegt Van Baarle. “We hebben met één van onze klanten, Honeywell, een case ontwikkeld waarbij via voice-picking de kwaliteitscontrole van het magazijn wordt uitgevoerd. Doel is om al het papierwerk die hiermee gepaard gaat te elimineren en de procedure minder omslachtig te maken.”

T: 0623877200 | Sterkerstraat 31 | 7481 JV Haaksbergen|
E: info@rijnbachtextvisual.nl | I: www.rijnbachtextvisual.nl

14 + 2 =

Naar PDF-versie van dit Artikel

Project beschrijving

Project:  Impressie innovatiecentrum intralogistieke operaties Kuehne+Nagel

Opdrachtgever: Eisma Media

Vakblad: Warehouse Totaal

Meerwaarde: Innovaties in intralogistieke operaties.

Share This