Wessels Vakbouwers borgt kwaliteit

Wessels Vakbouwers heeft de zaken goed voor elkaar bij Binnenhofjes

Wessels Vakbouwers, een van de bouwpartners van Nijhuis Bouw bij de bouw van 48 woningen in Binnenhofjes, heeft al veel stappen gezet in de kwaliteitsborging van haar producten en processen. Maar is het genoeg gezien de Wet Kwaliteitsborging? Dat vraagt bedrijfsleider Coen Domhof zich hardop af, terwijl hij zich door de kwaliteitskeuringsformulieren, checklists en meldingsformulieren worstelt. Duidelijk is wel dat deze metsel-, timmerwerk -en steigerspecialist uit Lichtenvoorde al goed beslagen ten ijs komt.

Bij de Binnenhofjes in Zwolle was Wessels Vakbouwers verantwoordelijk voor de gemetselde gevels: het metselwerk inclusief isolatie, voegwerk en het steigerwerk. Het Achterhoekse bouwbedrijf is jarenlang actief bezig met kwaliteitsbeheersing; er worden van het werk schriftelijke kwaliteitskeuringen -en meldingsformulieren ingevuld. Voor elk project wordt een werkplan opgesteld met een checklist start werk, een werkinstructie, keuringslijsten en een stappenplan hoe een steiger wordt opgebouwd. 

Start werkgesprek over uniforme kwaliteit

“Het is belangrijk dat voordat het werk start onze voorman en de uitvoerder van de hoofdaannemer op één lijn zitten en vanuit dezelfde kwaliteitsdocumenten werken. Over en weer zijn we transparant over onze werkwijze en kwaliteitsbeheersing. Elke stap in het bouwproces wordt tot in den treure uitgekauwd op tekeningen en via beschrijvingen”, zegt Domhof. Mooie praktijkvoorbeelden zijn dat de stenen geopperd worden op kleur, formaat en plattegrond, zodat de metselaar ontzorgd wordt en dat de complete gevel compleet gesteld wordt voordat de metselaar aan de slag gaat. Alle steigers worden voor uitvoering uitgetekend door de tekenaar in samenwerking met de voorman van Wessels Vakbouwers. “De steigers zijn zodanig gedetailleerd dat de metselaar logistiek en ergonomisch gezien ideaal kan werken. Dat komt de kwaliteit van het werk ten goede”.

Eigen app voor kwaliteitsborging

Wessels Vakbouwers is het proces van kwaliteitsborging al gewend, omdat ze voor het metselwerk, gevelbetimmering en/of steigerwerk voorkeurspartner zijn in diverse woningconcepten, zoals Trento van Nijhuis Bouw, W&R van BAM en PCS van Dura Vermeer. “Wij moeten garanties afgeven op onze producten en dus onze interne borging op orde hebben. We keuren al jarenlang onze producten en trainen onze bouwplaatsmedewerkers continue in veiligheidsinspecties en kwaliteitskeuringen. We hebben een eigen app ontwikkeld en al onze kwaliteitsformulieren overgezet. Onze formulieren zijn kort maar krachtig. Bij elke melding kan een foto worden geplaatst als bewijsstuk. We zijn nu anderhalf jaar aan het testen en onze 25 voormannen zijn er inmiddels aan gewend”.

Onze start werkgesprekken tussen onze voorman en de uitvoerder zijn belangrijk om goede afspraken te maken omtrent de communicatie. Wij melden geen kwaliteitsgebreken om een schuldige aan te wijzen, maar om de gehele kwaliteit van het bouwwerk te verbeteren in het belang van de eindgebruiker. Eigenlijk willen we naar een ideaalsituatie toe dat we onze opdrachtgever onze dagkeuringen kunnen laten inzien. We moeten elke dag, elk moment aantonen dat we kwalitatief perfect werk leveren”.

T: 0623877200 | Sterkerstraat 31 | 7481 JV Haaksbergen|
E: info@rijnbachtextvisual.nl | I: www.rijnbachtextvisual.nl

13 + 15 =

Naar de PDF-versie van dit Artikel

Project beschrijving

Project:  : Kwaliteitsborging Wessels Vakbouwers

Opdrachtgever: Eisma Media

Vakblad: Aannemer

Meerwaarde: Wessels Vakbouwers bewijst dat er volgens kwaliteitswaarde wordt gebouwd

Share This