Je wilt een bepaald rendement uit online acquisitie

“Keuring jarenlang ondergeschoven kindje geweest”

Handhaving veiligheid magazijnstellingen schimmig gebied

Volgens het Arbo-besluit moet een deskundige magazijnstellingen periodiek inspecteren, maar in de praktijk komt magazijninspecteur Maas Holland regelmatig magazijnbeheerders tegen die de keuringsverplichting niet kennen of onbelangrijk vinden. “De keuring van magazijnstellingen is jarenlang een ondergeschoven kindje geweest”, aldus directeur Ton Maas.

Geweest… De nuance zit ‘m in dat ene woord. Want de laatste tijd nemen magazijnbeheerders de veiligheid in het magazijn serieuzer, dus ook magazijnstellingen. Die stijgende interesse is mede te danken aan de leveranciers van magazijnstellingen die langjarige service onderhoudscontracten afsluiten, inclusief een jaarlijkse inspectie.  “Onze klanten krijgen geen garantie op een magazijnstelling als ze niet de eerste drie jaar een dergelijk contract bij ons afsluiten”, weet directeur Jan Nieuwenhuis van MEGA Magazijninrichting uit Vriezenveen. “De praktijk is dat deze borging van de veiligheid de klanten zo goed bevalt dat ze na die drie jaar het contract gewoon verlengen”.

Regelmatig onvolkomenheden

Ton Maas beaamt dat logistiek dienstverleners en voorraadhoudende bedrijven veiligheid hoger in het vaandel hebben staan dan vroeger. Maas Holland keurt steeds meer magazijnstellingen en komt bij meer dan 60% van de bedrijven terug voor een herkeuring. Er worden vaker certificaten van goedkeuring uitgereikt, dus de branche lijkt goed op weg.

Desalniettemin komt Maas regelmatig onvolkomenheden tegen met magazijnstellingen. “Bij vrijwel alle keuringen is het raak. Aanrijdschades die niet hersteld zijn, dat komen we het meest tegen. Andere onveilige situaties zijn: zelfgebouwde of verbouwde stellingen en onderwagens, ontbrekende borgpennen, losse boutverbindingen en onvoldoende verankering aan de vloer. Ook stuiten we op overbelasting van de palletstelling met blijvende plastische vervorming van de constructie.”

Volgens area sales manager Jan Steverink van magazijnstellingleverancier Storax Benelux komt hij niet herstelde schade en overbelaste stellingen het meest tegen. “Ik keur wel eens stellingen af omdat ze door te grote schade geen draagvermogen meer hebben. Dat betekent dus direct ontlasten.”  Wanneer een onderdeel van een stelling wordt afgekeurd, dient de magazijnbeheerder deze in principe te vervangen. “De handhaving van de veiligheid verschilt van gebruiker tot gebruiker”, zo stelt Steverink.  “Er is nog een grote groep magazijnbeheerders die geen enkele veiligheidsmaatregel treft dan wel stellingen laat keuren of de aangegeven veiligheidsadviezen in de wind slaat”.

Overrulen beveiligingssystemen

Volgens Nieuwenhuis, die ook magazijnstellingen keurt, gebeurt het weleens dat magazijnbeheerders de beveiligingsmaatregelen van een verrijdbare stelling ‘overrulen’ omdat er een storing optreedt, maar het werk ‘gewoon’ moet doorgaan. “In zo’n geval creëer je levensgevaarlijke situaties, bijvoorbeeld dat iemand beklemd raakt door een stelling. Deze zogenaamde overbruggingssleutels worden nogal eens gehanteerd bij systemen van meer dan 10 jaar oud”.

Deze oudere generatie verrijdbare stellingen herbergen niet de volautomatische beveiligingssystemen die de huidige generatie wel heeft, zoals fotocelsystemen die detecteren of een persoon het gangpad betreedt terwijl de stelling verreden wordt. In dat geval schakelt de installatie van de stelling zich automatisch uit.  Moderne verrijdbare stellingen zijn vierzijdig uitgerust met fotocellen zodat de persoons -en aanrijdbeveiliging rondom optimaal geborgd is en het gangpad altijd beveiligd is. Fotocellen aan de voet van de wagen voorkomen dat deze wordt aangereden door een andere stelling. Op elke wagen van een verrijdbaar opslagsysteem zit een noodstopvoorzienig die de machine gelijk uitschakelt bij gevaarlijke situaties. Mocht er toch een storing optreden- bijvoorbeeld de schakelaar werkt niet of een fotocel is defect- dan kunnen de wagens tijdelijk alleen met 2 personen verplaatst worden; de één hanteert de overbruggingssleutel en de ander inspecteert de omgeving of er geen obstakels zijn.”

Je wilt een bepaald rendement uit online acquisitie

Verplichte APK

Omdat mobiele opslagsystemen van vijftien jaar ouder deze beveiligingssystemen niet herbergen, is het volgens Nieuwenhuis van groot belang dat deze installaties jaarlijks worden gekeurd. De directeur van MEGA Magazijninrichting pleit voor een verplichte APK zoals dat voor auto’s geldt. Eigenlijk vindt hij het onbegrijpelijk dat zo’n type keuring er niet is voor handhaving van de magazijnveiligheid. “Er is nog steeds veel onduidelijkheid over het keuren en inspecteren van magazijnstellingen, omdat iedereen maar iets roept. Echter in de wet is de regelgeving met betrekking tot veiligheid van stellingen heel summier geregeld. Bij een APK-systeem moeten fabrikanten verplicht hun gegevens van de stellingen openbaar maken zodat keurmeester uit deze bron hun informatie kunnen ophalen en een goed onderbouwd inspectierapport kan opstellen. In dat geval wordt het voor de magazijnbeheerder erg simpel om de magazijnstellingen veilig te gebruiken.”

Het komt nog steeds voor dat magazijnbeheerders geen keuring laten uitvoeren, waardoor er geen veiligheidscertificaat wordt afgegeven voor de magazijnstellingen. Als er dan een ongeluk gebeurt – bijvoorbeeld beknelling van een magazijnmedewerker – en de zaak komt voor de rechter, dan gaat de werkgever onherroepelijk nat. “De norm NEN-EN 15635 stelt dat een stalen opslagsysteem minimaal elk jaar door een technisch deskundige geïnspecteerd moet worden, maar het komt regelmatig voor dat magazijnbeheerders die norm niet kennen, laat staan handhaven”, aldus Ton Maas.

Een inspectie van een magazijnstelling bestaat uit de controle van de juiste montage en verankering, beschadigingen, de aanwezigheid van de belastingborden en of aan allerlei randvoorwaarden is voldaan, zoals kwaliteit van de pallets, aanrijdbeveiligingen, gaasachterwanden en doorvalbeveiligingen. De magazijnkeurmeester mag de magazijnstelling keuren, maar de onderwagen niet. Deze valt onder de CE-machinerichtlijn. Gespecialiseerde elektrotechnische installateurs voeren deze inspectie uit; men controleert de werking van de fotocellen, vrijgave tussenruimte van de stellingen en de mogelijkheid van beknellingsgevaar. “Wij schakelen dit soort bureaus altijd in voor inspectie van de wagens. Op deze manier zijn wij optimaal ingedekt tegen alle veiligheidsrisico’s”, verzekert Jan Nieuwenhuis. “Helaas zijn deze specialisten niet dik gezaaid. Wanneer een technische dienst van een magazijnbeheerder kundig genoeg is om deze inspecties uit te voeren, dan mag dat ook.” Hij/zij moet dan wel aantoonbaar deskundig zijn in elektrotechniek en fotoceltechnologie van verrijdbare stellingen. Deze inspecteurs werken een checklist af met alle elektra-componenten die zo’n stelling herbergt.

Grootste gevaren met magazijnstellingen

 • Ontbreken van een personenafzekering rondom de verrijdbare stelling
 • Dynamische overbelasting met scheuren in de staanderprofielen
 • Aanrijdschade waardoor de draagkracht van de stelling afneemt
 • Ondeugdelijke montage van palletstellingen

Handhaving van de veiligheid van magazijnstellingen

 • Jaarlijkse keuring van statische en verrijdbare stellingen
 • Upgrading van de beveiliging van magazijnstellingen
 • Aanrijdschade altijd herstellen
 • Onderwagens verrijdbare stellingen laten keuren door een deskundige specialist
 • Veiligheidsadviezen gelijk opvolgen

Summary:

 • Keuring magazijnstellingen was jarenlang ondergeschoven kindje
 • Keuringsbereidheid neemt toe
 • Handhaving veiligheid verschilt erg per magazijnbeheerder
 • Veiligheidsnormen bij veel magazijnbeheerders nog onbekend
 • Beveiligingssystemen worden soms overruled
 • Pleidooi voor APK van magazijnstellingen
 • Persoonsbeveiliging moderne magazijnstellingen enorm verbeterd

T: 0623877200 | Sterkerstraat 31 | 7481 JV Haaksbergen|
E: info@rijnbachtextvisual.nl | I: www.rijnbachtextvisual.nl

11 + 9 =

Project beschrijving

Project: Handhaving veiligheid magazijnstelling

Opdrachtgever: Eisma Media

Vakblad: Warehouse Totaal

Type project: Artikel

Meerwaarde: Verbetering veiligheid magazijnstellingen

Naar PDF-versie van dit artikel

Share This