Nog relatief weinig gemeenten uit Oost Nederland laten ecologische asfaltwegen aanleggen. De redenen lopen uiteen: gebrek aan tijd om zich te verdiepen in innovatie of angst voor risico’s met een nieuw product. Met het in eigen beheer ontwikkelde koud geproduceerde Ecofalt gaat Abbink Wegenbouw uit Enschede de uitdaging aan om het wegenpark in Nederland te verduurzamen. Daarbij hebben we de medewerking van de overheid hard nodig.
Wij signaleren bij enkele gemeenten uit Oost Nederland een aantal barrières om ecologische wegverharding in de praktijk uit te proberen. Laten we deze 5 belemmeringen stuk voor stuk beetpakken en een poging doen om ze bij u weg te nemen.

Je wilt een bepaald rendement uit online acquisitie

1. Onbekend met Ecofalt?

Volgens een aantal gemeenten zijn ze nauwelijks bekend met de prestatie-indicatoren (KPI’s) en voordelen van Ecofalt ten aanzien van traditioneel geproduceerd asfalt. Wel, daar kunnen we u al uit de brand helpen.
De voordelen van Ecofalt voor het milieu zijn evident:

  • Ecofalt wordt koud geproduceerd, dus u bespaart 100% aan gasverbruik van asfaltovens en beperkt fors het CO2 verbruik tijdens het asfalteringsproces.
  • De onder- en bovenlaag van het mengsel bestaat voor 90% uit gerecycled slooppuin
  • Minder fijnstof komt vrij bij het asfalteren en er vindt minder delving plaats van primaire grondstoffen (steenslagen)
  • Minder transportbewegingen van grondstoffen doordat slooppuin uit de regio wordt betrokken. Als gevolg daarvan besparing op de brandstofkosten.
  • Circulaire werking. De verharding kan hergebruikt worden in andere projecten. Dat is noodzakelijk omdat de beschikbaarheid van primaire grondstoffen minder wordt.

2. Geen risico voor de opdrachtgever

In de eerste plaats realiseren we ons dat overheden niet altijd over een potje geld beschikken voor innovatieve projecten en producten als Ecofalt.  Ofschoon er wel aandacht is voor duurzaam inkopen en opereren. Indien de gemeente of provincie een teststuk wil laten uitvoeren met Ecofalt, zal Abbink Wegenbouw het pilot-project voor eigen rekening en risico uitvoeren. Dus de opdrachtgever loopt geen enkel financieel risico. Mochten er tijdens of na de aanleg van Ecofalt op een teststuk schades optreden dan is dat 100% voor rekening van Abbink Wegenbouw. Wij lossen de schades zo snel mogelijk op. De gemeente Enschede heeft wat dat betreft positieve ervaringen met Abbink Wegenbouw. Bij een testproject liet de onderlaag ongewenst gedrag zien, waarna Abbink gelijk effectief ingreep.

3. Geen tijdsdruk

Bepaalde overheden geven aan dat ze te weinig tijd hebben om zich te verdiepen in innovatieve producten en productiemethodes. Abbink neemt die tijdsdruk weg door het ingenieursbureau dat de gemeente adviseert in de aanbestedingsprocedure te voorzien van nuttige bestekteksten en gevalideerde data van Ecofalt. Abbink Wegenbouw levert een planklaar projectplan aan met besparingen, investeringen, risico-analyse en planning.
Je wilt een bepaald rendement uit online acquisitie

4. Duurzaam alternatief voor asfalt

Sommige gemeenten erkennen dat de prioriteit van duurzaam inkopen en opereren bij andere onderwerpen ligt, zoals afvalscheiding, recycling of zonne-energie. Een innovatief product als Ecofalt draagt ertoe bij dat de focus ook op verduurzaming van de aanleg van
wegen komt te liggen. Door middel van testprojecten en de spin-off daarvan krijgen gemeenten ook meer aandacht voor duurzaam alternatief van asfalt en het asfalteringsproces.

5. Keurmerk en garantie?

Begrijpelijkerwijs willen gemeenten een validatie dat een innovatief product deugt en dat ze garantie hebben op de kwaliteit. Een keurmerk biedt wat dat betreft uitkomst. Dit keurmerk is zeker in de maak voor Ecofalt. Zodra de goede uitkomsten van de testrapporten daar zijn, zal het traject voor het verkrijgen van een KOMO keurmerk worden ingegaan.
Hopelijk hebben we via dit blog een aantal mogelijke barrières voor u uit de weg kunnen ruimen. Bekijk tot slot nog even deze Instructiefilm zodat u precies weet hoe het proces in haar werk gaat

Wilt u reageren op dit artikel? Dat kan! We zijn benieuwd naar uw op -en aanmerkingen.

T: 0623877200 | Boulevard 1945-3 | 7511 AA Enschede|
E: info@rijnbachtextvisual.nl | I: www.rijnbachtextvisual.nl

 

 

Laat jouw reactie hier achter

Share This